ALGA Revista de Literatura
nº77 bis - otoño 2017
Dirección:

 • Goya Gutiérrez

  Edición:
 • Grupo de Poesía ALGA

  Responsables de la edición del presente número:
 • Goya Gutiérrez
 • Enric Velo

  Maquetación, composición y diseño web:
 • Enric Velo


 • Portada:
   Letras
   de Dante Bertini

  Sumario
  http://revistaliterariaalga.com/

  Páginas centrales

  TALLER DE LITERATURA


  Antología de poetas italianos de los siglos XX y XXI
  traducidos al castellano y catalán

  Traducciones del italiano: Carlos Vitale, Rodolfo del Hoyo y Eduardo Margaretto

  Introducción por Ida Di Ianni

  Poemas de:

  Sibilla Aleramo

  Umberto Saba

  Dino Campana

  Giuseppe Ungaretti

  Eugenio Montale

   

  Salvatore Quasimodo

  Sandro Penna

  Cesare Pavese

  Antonia Pozzi

  Margherita Guidacci

   

  Pier Paolo Pasolini

  Maria Luisa Spaziani

  Cristina Campo

  Gerardo Vacana

  Alda Merini

   

  Giuseppe Napolitano

  Amerigo Iannacone

  Maria Teresa Liuzzo  Gerardo Vacana

  (Traducció de l'italià: Rodolfo del Hoyo)

  GERARDO VACANA, Gallinaro (1929) poeta, traductor i assagista. Ha publicat diversos llibres de poesia traduïts a nombroses llengües. Durant deu anys va ocupar càrrecs de responsabilitat en l'administració estatal italiana. Va ser Vicepresident de la província de Frosinone. En 1976 va fundar el Premi Literari "Val di Comino" i en 1993 les Trobades Internacionals de Poesia d'Alvito.

  MAIG

  I

  Maig, mes marià.
  Pel rosari ens reunim
  a casa de la veïna més gran.
  Van dels seixanta als noranta
  els nostres anys. Jo amb setanta-cinc
  represento la mitja edat.
  Tinc la tasca d'ajudar
  quan es confonen els misteris
  o quan hem superat els deu
  avemaria de cada volta.
  Acceptem serenament
  els límits de l'edat. Preguem
  per la fe i la feina per els joves,
  pocs i descoratjats,
  per la salut i la pau per a tothom.
  Portem flors fresques a la Immaculada,
  les agafem dels horts o dels boscos
  que ara assetgen la població.
  (Són molts els terrenys abandonats
  a causa de l'emigració.)

  MAGGIO

  I

  Maggio, mese mariano.
  Per il rosario ci riuniamo tutti
  in casa della vicina più vecchia.
  Variano dai sessanta ai novanta
  i nostri anni. Io a settantacinque
  rappresento l'età media.
  Ho il compito di dare aiuto
  quando vengono confusi i misteri
  o superate le dieci
  avemarie di ogni posta.
  Accettiamo serenamente
  i limiti dell'età. Preghiamo
  per la fede e i llavora ai giovani,
  pochi e scorati,
  per la salute e la pace a tutti.
  Portiamo fiori freschi all'immacolata,
  li cogliamo negli orti o nei boschi
  che assediano ormai l'abitato.
  (Molti terreni abbandonati
  a causa dell'emigrazione.)

  II

  Després del rosari fem conversa.
  Parlem de diversos temes
  tot evitant murmuracions i tafaneries
  de comú i tàcit acord.
  Lamentem les estretors
  degudes a l'augment dels preus,
  recordem els anys Trenta o Quaranta
  que semblen estar de tornada.
  Però tenim la bona sort
  de viure en un poble:
  encara ens podem alimentar
  amb els genuïns productes del camp

  II

  Dopo il rosario facciamo conversazione.
  Parliamo di vari argumenti,
  evitando maldizenza e pettegolezzi
  per un tacito comune fioretto.
  Ci lamentiamo delle ristrettezze
  dovute all'aumento dei prezzi,
  ricordiamo gli anni Trenta o Quaranta,
  cui sembra d'essere tornati.
  Ma avvertiamo la buona sorte
  di vivere in un paese:
  possiamo ancora nutrirci
  coi genuini prodotti dell'orto,
  cogli animali allevati nella corte.

  III

  Maig, mes de la rosa
  i també de les herbes altes i gruixudes,
  que agraden a guineus, mosteles i martes:
  és més fàcil acostar-se als corrals,
  fer massacre de gallines.
  (Ràbia i desesperació
  en veure-les desaparegudes o mortes.)

  III

  Maggio, mese delle rose
  ma anche delle erbe alte e folte,
  care a volpi donnole faine:
  più facile avvicinarsi alle corti,
  fare setrage di galline.
  (Rabbia e sconforto
  al vederle sparite o morte.)